Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeinen tapa lähestyä haasteita on hyvin käytännönläheinen ja luova. Se haastaa myös sinut miettimään, miten parhaiten voisit olla oma itsesi jo nyt. 

Ajattelen, että ihminen on kokonaisvaltainen -  kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tästä syystä myös kehon tuntemukset ja niiden huomioiminen ovat osana psykoterapiaa. Puheen lisänä käytän työssäni EFT:tä (Emotional Freedom Techniques), eli ns. naputtelua. EFT on hyvä työkalu arkeen. Sen avulla voit ymmärtää kehollisia reaktioitasi paremmin ja vähitellen oppia hallitsemaan niitä.

EMDR-terapia on silmänliikkeisiin perustuva terapiamenetelmä, jota voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun sinulle on tapahtunut jotain sinua häiritsevää, mikä vaikuttaa arkeesi sitä heikentäen. Lyhenne on sanoista Eye Movement Desensitization and Reprosessing. EMDR:n myötä ymmärrykseni traumoista ja niiden vaikutuksesta ihmiseen on lisääntynyt. Käytän EMDR:ää vain osana pidempää psykoterapiaa. Halutessasi voit etsiä lisätietoa tästä menetelmästä sivulta emdr.fi

Käytän työssäni myös assosiatiivisia kortteja osana keskusteluterapiaa. See far -menetelmässä työskentelyn apuna on erilaisia kuvallisia kortteja, joiden kautta tapahtuneen tarkastelu on luovaa ja oivaltavaa. Minulla on käytössä mm. Dixit-pelikortteja, joiden värikkäästä ja mielikuvitusrikkaasta maailmasta on helppo löytää omaa tunnetilaa vastaava kortti.

Tärkeä osa työtäni on palautteen vastaanottaminen asiakkaalta. Palautetietoisen hoidon menetelmässä saat itse arvioida miten terapiaistunto on sujunut, kuinka tulit taholtani kuulluksi. Oma vointi arvioidaan myös jokaisella tapaamiskerralla. Näin tehden piirtyy kuvaaja terapian kulusta, jolloin mahdollistuu suunnan muuttaminen ja poikkeamiin puuttuminen saman tien.

Kirjaukset menevät Kantaan. Halutessasi voit hallita kirjaamisen näkymistä muille hoitaville tahoille omakannan kautta.