Seksuaaliterapiaan tullaan silloin, kun mieltä painavat ja askarruttavat asiat liittyvät seksuaalisuuteen ja haluat pohtia niitä ammattilaisen kanssa. Seksuaalisuus on iso osa ihmistä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se on kokonaisuus, joka pitää sisällään koko elämän, lapsuudesta vanhuuteen. Seksuaaliterapian tavoitteena on hahmottaa tätä kokonaisuutta. 

Seksuaaliterapiassa on tilaa keskustella itsetunnosta, seksuaali-identiteetistä, seksiin liittyvistä peloista. Terapiassa voidaan selvitellä myös erilaisia traumaattisia seksuaaliongelmia ja pakonomaisen seksuaalikäyttäytymisen syitä.

Seksuaaliterapian tavoitteena on luoda yhteys omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistaa voimavaroja, terapiassa tähdätään siihen, että löydät itsellesi terveet rajat sekä  saat arkipäivääsi konkreettisia selviytymiskeinoja. Yksinkertaistaen, seksuaaliterapian tavoitteena on auttaa sinua tulemaan tasapainoiseksi, vahvaksi ja eheäksi.

Seksuaaliterapia on keskusteluun perustuvaa terapiaa.